Plan Misji Świętych

Sobota      –   Zwiastowanie, że rozpoczynają się Misje

30.09                    –  Maryja  Rodzicielką  Dawcy  Życia

18.00   –  Msza  św.  z  nauką  dla  wszystkich

21.00   –   Apel  misyjny  –  modlitwy  wieczorne  – Sędziny – ołtarz polowy – spalenie krzyża

Niedziela   –    Chrystus szuka tych co Mu zginęli.

01.10           –  Jestem słaby, grzeszny, zagubiony, ale mam  dostęp  do  Źródła  Życia

        8.00  i  10.30  Msza z nauką  dla  wszystkich

11.30      NAUKA  STANOWA  DLA  MŁODZIEŻY

21.00  –   Apel  misyjny  –  modlitwy  wieczorne

Turkowo  –  przy  figurze Matki Bożej Huby

Poniedziałek –  Dzień Sakramentu Chrztu Świętego.

02.10             –     Zobowiązania  ze  Chrztu  Św.:

=>  żyć jak dzieci Boże         =  moralne

=>   żyć  we  wspólnocie       =  społeczne

 

=>  być świętym – by uświęcać świat  =  misyjne

                      Przynosimy  kropielniczki

10.00  –  Msza  z  nauką  dla  wszystkich

16.30  –  Różaniec  z  nauką  dla  dzieci

18.00  –  Msza  z  nauką  dla  wszystkich

21.00  –  Apel  misyjny       –  modlitwy  wieczorne   Sędzinko  –  przy  Krzyżu

Wtorek   –  Dekalog  jest  piękny  w  całości

03.10

10.00   –  Msza  z  nauką  dla  wszystkich

16.30  –  Różaniec  z  nauką  dla  dzieci

            18.00  –  Msza  z  nauką  dla  wszystkich

19.00  –   NAUKA  STANOWA  DLA  Matek

             21.00  –  Apel  misyjny   –  modlitwy  wieczorne – Wierzeja  –  przy Krzyżu

Środa         –   Dzień  Sakramentu  Pokuty  i  Pojednania

04.10               Nowe  życie  w  Chrystusie

8.30 – 10.00   spowiedź  św.

         10.00  –   Msza  z  nauką  dla  wszystkich                               

         15.30  –  17.30  spowiedź  św.  

         17.30  –  Nabożeństwo do  św. Józefa

         18.00  –   Msza  z  nauką  wszystkich
19.00     Nauka stanowa dla  Ojców

21.00 Apel Misyjny w Sarbii przy figurze Matki Bożej

      

Czwartek –     Dzień  Eucharystii

     05.10         i  Sakramentu  Chorych

–    „ Kto  spożywa  moje  Ciało  i  pije  moją Krew, ma  życie  wieczne, … „  J 6, 54

         10.00  –   Msza  w  intencji  chorych z  sakramentem  Namaszczenia   

                       odwiedziny  chorych

               18.00  –   Msza  za  zmarłych  parafian

procesja  na  cmentarz  i  nabożeństwo za  zmarłych

       Piątek       –  Dzień  przebłagania  i  wynagrodzenia

06.10        –  Jezus – Miłość  która  ocala  życie

10.00     Msza  z  nauką  dla  wszystkich

 

17.30  –  Nabożeństwo  różańcowe

18.00   –  Msza  św.  z  nauką  dla  wszystkich

–  nabożeństwo  przebłagania Poświęcenie siebie  i  rodziny Najświętszemu  Sercu  Bożemu

Adoracja i procesja z krzyżem Misyjnym
20.00 – 21.00  Spowiedź święta Ostatnia Deska Ratunku

Sobota            –  Dzień  Rodziny

    07.10                i  Sakramentu  Małżeństwa

 

10.00  –  Msza  z  nauką  i  błogosławieństwem dla matek  w  stanie  błogosławionym i   dzieci  do  przedszkola  włącznie

17.30     Nabożeństwo  Różańcowe 

                           Przyjęcie  do  nowych  Róż 

 

18.00        Msza  w  intencji  rodzin –

odnowienie  ślubów  małżeńskich

ZAWIERZENIE   RODZIN

                             NIEPOKALANEMU  SERCU  MARYII 

Niedziela         ZAKOŃCZENIE  MISJI

  08.10    g.  8.00  i  10.30   Msza  z  nauką  dla  wszystkich

       15.00      Koronka  do  Miłosierdzia  Bożego  

                      Poświęcenie  KRZYŻA  MISYJNEGO

                       Przynosimy  Krzyże  z  domów