Kontakt

Proboszcz:ks. Sławomir Pawlicki
Adres:ul. Parkowa 23
64-552 Sędziny
Telefon:660 095 445
E-mail:slawkopawlik@gmail.com
Facebook:facebook.com/parafiasedziny
YouTube:youtube.com/channel/UCimjTfzIZNYtzK1kyxgOUVA
Dekanat:bukowski
Diecezja:poznańska
Nr konta parafialnego:76 9072 0002 0000 1980 2000 0001

Podatki – odliczenia (marzec 2021)

ODLICZENIA OD PODSTAWY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM O KWOTĘ PRZEKAZANYCH  DAROWIZN NA CELE KULTU RELIGIJNEGO

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę opodatkowania stanowi dochód po odliczeniu między innymi darowizn na cele kultu religijnego – łącznie do wysokości 6% dochodu (odpowiednio 6% przychodu wykazywanego w zeznaniu PIT-28).

Stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podstawę opodatkowania stanowi dochód po odliczeniu między innymi darowizn na cele kultu religijnego – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu wykazywanego w zeznaniu CIT-8.

Odliczenia z tytułu darowizn, w tym darowizn na cele kultu religijnego, można dokonać, jeżeli wysokość darowizny pieniężnej jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.