Modlitwa w intencji owocnego przeżycia Misji Świętych

Boże,  pełen  litości,  prosimy  Cię

o   bło­gosławieństwo   w  misjach  parafialnych.

Użycz  nam  Twej  łaski,  aby  w  parafii  naszej

nastąpiło   odrodze­nie   życia   nadprzyrodzonego

przez   pojednanie   z   Tobą.

Zachęceni  Twoimi  słowami:  ” Proście a otrzymacie ”

       błagamy  Cię  o  święte natchnienia, o  dar

skruchy    serc   i  szczerą  wolę  poprawy.

Przeniknij  ogniem  Ducha Św.  serca  tych, którzy długo

opierali  się Twojej  łasce  –  dopomóż  im  w  na­wróceniu.

Wszystkich  nas  zapal  duchem  apostolskiej  gorliwości

w zachęcaniu drugich do udziału w  mis­jach  parafialnych.

Niech  Duch  Św.  wspiera  misjonarza

 

swym  światłem z wysoka,  by  słowo  przez  niego

głoszone mogło skutecznie  dotrzeć  do  wszystkich

parafian, by  miało  moc porusz

 

yć  naszą  wolę  do

pracy   nad  własnym   zbawieniem.

W Niepokalanym  Sercu  Twoim  Maryjo

składamy   całą   pracę   misyjną.