Program wizytacji ks. Bpa Grzegorza Balcerka

 • 10:00 – Powitanie i Msza św. na rozpoczęcie wizytacji. Zapraszam na nią wszystkich, którzy w tym czasie mogą przyjść do kościoła Osoby starsze Emerytów, Rencistów Członków Żywego Różańca, Caritasu.
 • Po Mszy św. ok. godziny 11:00 – Modlitwa przy grobie ks. Kajetana, przejście na cmentarz parafialny przy kościele.
 • 11:20 – Wizytacja kościoła i biura parafialnego.
 • 12:00 – Spotkanie z dziećmi w Szkole Podstawowej, a potem spotkanie z nauczycielami.
 • 13:15 – Obiad na probostwie.
 • 15:00 – Spotkanie w domu z Kamilem Bączykiem i jego rodziną (Kamil jest naszym chodzącym parafialnym cudem).
 • 16:00 – Spotkanie z grupami parafialnymi Żywy Różaniec, Caritas Liturgiczna Służba Ołtarza Układającymi Dywan, Budującymi Żłóbek.
 • 17:00 – Spotkanie z kandydatami do Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej.
 • 17:30 – Rozmowa z Ks. Proboszczem.
 • 18:00 – Msza św. w czasie której młodzież z naszej parafii w liczbie 33 przyjmie sakrament Bierzmowania.
 • 19:30 – Kolacja i spotkanie z kapłanami na probostwie na zakończenie wizytacji.

Ufam że parafianie licznie przybędą szczególnie na Msze o 10:00,
a także na spotkania z grupami.