Siostry z zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla

W Niedzielę Dobrego Pasterza gościliśmy w naszej parafii Siostry Misjonarki Chrystusa Króla. Przyjechało do nas 8 postulantek a wśród nich Iza z Sędzin wraz z Siostrą Małgorzatą, która jest mistrzynią Postulatu. Siostry czynnie uczestniczyły w Mszach św. i wraz z nami modliły się  o nowe powołania Kapłańskie i zakonne.