Plan adoracji przy grobie

8.00 Sędziny – wieś – Straż Sędziny;

9.00 Huby Dusznickie

10.00 Sędziny – szosa

11.00 Turkowo – Huby Straż z Sędzinka

12.00 Turkowo

13.00  Huby Niegolewskie

14.00  Wierzeja Straż Sarbia

15.00  Dzieci szkolne

15.30 Ministranci młodsi

16.00  Sędzinko

17.00 Sarbia Straż Wierzeja

18.00  kandydaci do bierzmowania

19. Młodzież ponad padstawowa

20 zakończenie Adoracji