Zakończenie peregrynacji Obrazu Jasnogórskiego

W niedzielę 9 stycznia 2022 roku pożegnamy Matkę Bożą w znaku Ikony Jasnogórskiej i zakończymy trwający od 18 maja 2019 roku czas peregrynacji w Archidiecezji Poznańskiej.

O godz. 12.00 w katedrze poznańskiej centralna uroczystość pożegnania Ikony Jasnogórskiej transmitowana przez TVP Poznań, Radio Emaus i w Internecie. Zachęcam wszystkich do uczestnictwa przez środki masowego przekazu.

Dokładny program zakończenia peregrynacji na http://archpoznan.pl/pl/obraz-jasnogorski-od-1-sierpnia-ponownie-na-szlaku-peregrynacji

Przypomnijmy sobie jeszcze raz peregrynacje Obrazu Jasnogórskiego w Sędzinach