Ogłoszenia Parafialne 9.08.2020 – 19 Niedziela Zwykła

  1. Bóg zapłać za ofiary złożone na KUL, WT i szkoły Katolickie
  2. W Sobotę przypada uroczystość Wniebowzięcia NMP po komunii dodatkowa składka na Caritas diecezjalną. Msze święte o g. 10.00 i 18.00 Na wszystkich mszach święcenie ziół i kwiatów.
  3. Za tydzień w niedzielę po komunii zbiórka do puszek na pomoc mieszkańcom Bejrutu, którzy ucierpieli w wyniku wybuchu.
  4. Bóg zapłać wszystkim, którzy troszczyli sie o kwiaty i porządek w kościele i przed kościołem. Na następne dwa tygodnie zapraszam mieszkańców Sędzinka ul. z ul. Polnej. Proponuję aby w tym tygodniu sprzątanie było w piątek godz. do ustalenia.
  5. W tym tygodniu w środę 12 sierpnia przypada 30 rocznica śmierci Ks. Proboszcza Kajetana Manugiewicza. W tym dniu zostanie odprawiona msza św. rocznicowa a po mszy św. złożymy kwiaty na grobie i zapalimy znicz.

Intencje Mszalne

Sobota 8.08.2020 g. 18.00 Jerzy Nowak -od syna Macieja z rodz.

Niedziela 9.08.2020 g.8.00 Kazimiera Wacław Marchwińscy
10.30 Za parafian

Środa 12.08.2020 . 19.00 oprócz intencji stałych do św. Józefa o bł. Boże dla pracujących na roli oraz życiodajny obfity deszcz; Ks. Kajetan Manugiewicz 30 r. m.; Roman Troszczyński – od żony; Aldona Tomaszenko 2 r śm. ; Andrzej Kasperek – od rodz. Kubiaków; Kazimierz Klorek – od bratowej Barbary

Czwartek 13.08.2020 g. 19.00 W rocznicę ślubu Marioli i Piotra

Piątek 4.08.2020 g.19.00 18 ur. Sonii

Sobota 15.08.2020 10.00 60r. ur. Jolanty i 30 r. ur. Izabeli z podz. za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Bł. Boże
18.00 Za parafian

Niedziela 16.08.2020 g. 8.00 Eugeniusz Krzyżaniak 2 r. śm. Józef Maria Krzyżaniak i zm. z rodz. Wasiaków, Czesława Szukała
10.30 Za parafian
Chrzest