Ogłoszenia Parafialne – 2.08.2020 – 18. Niedziela Zwykła

Bóg zapłać za ofiary złożone na potrzeby naszej parafii

Za tydzień po komunii dodatkowa składka na KUL PWT i szkoły katolickie

W tym tygodniu przypadają I czwartek o piątek miesiąca. W czwartek Święto Przemienienia Pańskiego – adoracja NS od odz. 18.30 i okazja do spowiedzi. W piątek adoracja NS od godz. 18.00 i okazja do spowiedzi do 18.50

W tym miesiącu z racji rosnącego zagrożenia Epidemicznego Objazdu chorych nie będzie. Proszę o przekazanie tej informacji chorym. Przy okazji przypominam o konieczności zakładania maseczek w kościele.

Intencje Mszalne

Sobota 1.08.2020 g. 18.00 Teresa Marian Krzewina

Niedziela 2.08.2020 g. 8.00 Maciej Skubiszyński 6 r. śm.
10.30 Za Parafian

Czwartek 6.08.2020 g. 19.00 Kazimierz Klorek – od grupy producentów rolnych zrzeszenie Tuczpol

Piątek 7.08.2020 g. 19.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze bł. Boże

Sobota 8.08.2020 g. 18.00 Jerzy Nowak -od syna Macieja z rodz.

Niedziela 9.08.2020 g.8.00 Kazimiera Wacław Marchwińscy
10.30 Za parafian