AKT ZAWIERZENIA

Bogurodzico Dziewico, Matko Boska Częstochowska! Pragniemy złożyć Ci hołd wdzięczności za Twoją obecność i działanie poprzez znak Jasnogórskiego Wizerunku. Chcemy wspólnie jako jedna rodzina dzieci Bożych, poświęcić Twojej macierzyńskiej opiece siebie i nasze rodziny.
Obiecujemy wierną służbę Tobie i Twojemu Synowi. Ślubujemy zachowanie wierności jego Ewangelii, Kościołowi i Jego pasterzom.
Otocz płaszczem opieki Papieża,
oraz Kościół Święty.
Wyjednaj mu świętość i gorliwość apostolską, swobodę i skuteczne działanie.
Przyrzekamy umacniać w rodzinach naszych królowanie Twoje i Twojego Syna oraz – wychowywać młode pokolenie w wierności Chrystusowi. W Twoje dłonie składamy całe nasze życie, osobiste i społeczne, nasze radości i smutki, nasze osiągnięcia i niepowodzenia. Weź nas w Swoją opiekę, Matko Boga i Matko Nasza, i spraw by każdy dzień naszego życia promieniował prawdą, miłością i dobrem. Przygarnij nas wszystkich do Swego Niepokalanego Serca i złącz nas wszystkich z Chrystusem i Jego świętym Królestwem. Amen.