My także chcemy służyć Panu Bogu!

Dziś po raz kolejny, odbyło się uroczyste przyjęcie nowych kandydatów  na ministrantów. Mamy nadzieję, że grono to nadal będzie się powiększać, a każdy nowy ministrant, będzie czerpał przyjemność ze służby Panu Bogu przy ołtarzu.