Święte Triduum Paschalne Wielki Czwartek

„…Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł:
«To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę».
Podobnie skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc:
«Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę».
Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.”

                                                                                                                1 Kor 11, 23-26