Adoracja przy Grobie Pańskim

 • 8.00 Sędziny – wieś – Straż ze Sędziny;
 • 9.00 Huby Dusznickie
 • 10.00 Sędziny – szosa
 • 11.00 Turkowo – Huby Straż z Sędzinka
 • 12.00 Turkowo
 • 13.00  Huby Niegolewskie
 • 14.00  Wierzeja Straż Sarbia
 • 15.00  Dzieci szkolne
 • 15.30 Ministranci młodsi
 • 16.00  Sędzinko
 • 17.00 Sarbia Straż Wierzeja
 • 18.00  kandydaci do bierzmowania
 • 19.00 Młodzież ponad podstawowa
 • 20.00 zakończenie Adoracji