Ogłoszenia Parafialne – Niedziela Przemienienia Pańskiego

  • Za tydzień w niedzielę po komunii dodatkowa składka na KUL WT i szkoły katolickie w Poznaniu.
  • W tym tygodniu w sobotę przypada 27 r. śm. Ks. Kajetana Manugiewicza.
    Msza w Jego intencji będzie w Niedzielę o godz. 10.30 Również w niedzielę przypada 13 dzień miesiąca. Procesja po Mszy o godz. 10.30 Wtedy to złożymy także kwiaty i zapalimy znicz przy grobie ks. Kajetana
  • Sakramentalny związek Małżeński chcą zawrzeć
  • Patrick Nagel cyw. związany katolik zamieszkały Bonn i  Anna Nagel zd. Banaś cyw. zwiącana, zamieszkała w Bonn zap. II
  • Michał Wojtczak kawaler zam. Poznań i Ilona Stachowiak panna zam. Sarbia zap. I
  • Łukasz Kościółkowski kawaler, rz-kat. zam Mieszkowice i Paulina Wrzyszcz, panna rz-kat zam. Sędziny zap.I
    Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących po między wymienionymi osobami powinien zgłosić to do ks. Proboszcza.

Sobota 5.08.2017 g. 18.00 Z podziękowaniem za szczęśliwe rozwiązanie oraz prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Rodziców i Dziecka

Niedziela 6.08.2017 g. 8.00 ++ Elżbieta Samoląg, Józefa Władysław Samoląg, Anna Czesław Kaczmarek. Marianna Czesław Kubiak, Genowefa, Kazimierz Wojciechowski

Środa 9.08.2017 g. 19.00 Oprócz intencji stałych o powrót do zdrowia i potrzebne łaski dla Eugeniusza; O odwrócenie wszelkiego zła i błogosławieństwo dla Doroty, o dar rodzicielstwa dla Małgosi i Łukasza, o Łaskę dobrego wychowania dzieci; za śp.; Anna Palicka – od Róży i Szymona z dziećmi; Władysław Palicki 10 r. śm. Czesław, Jan, Leon Paliccy, Kazimierz Migdałek

Piątek 11.08.2017 g. 19.00 + Barbara Andrzej Kasperek, Stefan Paluszkiewicz – od córki Katarzyny z mężem i dziećmi

Sobota 12.08.2017 g. 16.00 Msza ślubna
18.00 Bolesława, Mieczysław Przewoźny

Niedziela 13.08.2017 g. 8.00 ++ Maria Nożyńska 21 r. śm i zm. z rodz.
10.30 za Ks. Kajetan Manugiewicz