Plan Adoracji przy Grobie Pańskim

8.00 Sędziny – wieś – Straż z Sarbii

9.00 Huby Dusznickie

10.00 Sędziny – szosa

11.00 Turkowo – Huby straż z Wierzei

12.00 Turkowo

13.00  Huby Niegolewskie

14.00  Wierzeja Straż Sędziny

15.00  Dzieci szkolne

15.30 Ministranci młodsi

16.00  Sędzinko

17.00 Sarbia Straż Sędzinko

18.00  Młodzież gimnazjalna

19. Młodzież ponad gimnazjalna

20 Ministranci starsi

20.30 zakończenie adoracji